opslag1.jpg

Apparatuur

Uw aardappelen behandelen wij met de grootst mogelijke zorg.

 

Wij werken met reinigingsprotocollen om de machines vrij van restmiddelen te houden mocht er van middel worden gewisseld. Deze protocollen kunnen bij ons worden opgevraagd en ingezien.

Derhalve stellen wij ons niet verantwoordelijk voor residu van Chloor Profam of enig ander niet door ons toegepast middel welk de geldende MRL overschrijdt bij controle van de aardappelpartij of bewaar ruimte.

Wij werken met onderstaande apparatuur. 

CROP FOG

Capaciteit: 60 tot 90  liter per uur


Geschikt voor het behandelen
van grote partijen.

onafhankelijk van stroom.

 

Werkt op ethanol en benzine.

Zeer lage CO2 uitstoot.

SYNO FOG

Capaciteit: 36 liter per uur


Electrisch aangestuurde machine.
 

Vereiste is voldoende ampère op
de locatie.

ELECTRO FOG

Capaciteit: 30 liter per uur


Electrisch aangestuurde machine.


Vereiste is voldoende ampère op de locatie.